53. čin - Matej Fabian/SK/

INSTALACE - TEXT - VIDEO

s podtitulem:
Na začiatku bolo vajce!!!

52. čin - Julie Lupačová

INSTALACE

S podtitulem: Čin pro peníze
Interaktivní instalace s performativními prvky, hudbou, projekcí a kolotočem. Dovolte svému oběživu chvilku relaxace a oddechu. Přineste všechny své bankovky a mince. Zažijí zábavu, kulturu i poučení. Budou se moci seznámit, případně rozmnožit. Získají užitečné kontakty a nový pohled na svět. Nový pohled na Vás! Neváhejte a nenechte si tuto jedinečnou příležitost proklouznout mezi prsty. Vaše peníze Vás totiž ocení!

51. čin - Stanislav Poruba

INSTALACE

s podtitulem: Nevinný vinař Environmentální výstava ukáže práci Nevinného vinaře ze zahrad, aktivity kolem roubování, řezu ovocných i starých odrůd stromů a ovocného vinařství. Nevinný vinař získává ovoce výměnou, barterovým obchodem, za péči o stromy ve starých zahradách a sadech. Majitelé mají jedno společné, a tím je radost, že ovoce, které u nich dozraje, neskončí na kompostu, ale v domácím mikro vinařství. Odměnou je pro vinaře prosperující sad, setkávání se s lidmi a bohulibá práce, jejímž výsledkem je víno ze sadů a zahrad našich dědů.

50. čin - Renata Cziroková

INSTALACE - TEXT

Instalace v galerii Garáž představuje výběr ze souboru obrazů tvořených pod myšlenkou zjevení v krajině. Dávám do tušených souvislostí religiozně pojaté vyobrazení svatých míst a můj náhled na ně. Je to samozřejmě moje fiktivní symbolika, kterou v tomto smyslově charakterizovaném světě hledám harmonizaci zdánlivě nesouměřitelných obrazů člověka. Dávám do souvislostí více globálních pojmů společných významů. Přestože vizuální zobrazení odpovídá spíš naší krajině, spojují se v nich prvky mnoha kultur. Zemí jak na východě u kočovných národu, tak beduínů v Palestin, inuitů na severu a samozřejmě i zdejšího folkloru a tradic. Dominuje zde silueta ženy, nejen jako matky ale i jako svědka určitých nadpozemských zjevení. V obrazech se významem odkazuji na jejich mysteriozitu, silný matriarchát, intuici a jurodivost. Při instalaci jsem náhodně rozhodila kompozici i s objektem a došlo k dalšímu zjevení a to ve vtahu obrazů navzájem k sobě. Kdy nejen v nich probíhá sdělení ale i mezi nimi navzájem v určitém kruhu. Postavy v obrazech i s objektem zírají na sebe navzájem a jsou si samy vlastním zjevením.

49. čin - Marián Vredík a Jakub Havlík

INSTALACE - TEXT - TEXT

ORNAMENT JE    ČIN
ORNAMENT JE ZLO   
ORNAMENT        IN
    ZL IN

48. čin - Anna Poubová /CZ/a Sugano Matsusaki /J/

INSTALACE - TEXT

Berlínskej život není jenom Braniborská brána a Berghain. Berlínskej život je drahej byt a drahý pivo, práce, škola a v zimě spousta času v metru, vlaku, autobusu a tramvaji na cestě odněkud někam. Depka, déšť a zima. A město za oknem. Ale fotky máš, že jo…

47. čin - Šimon Bureš

INSTALACE - TEXT

S podtitulem: Děleno/Divided
Šimon Bureš – student třetího ročníku ateliéru malby Františka Kowolowského na ostravské Fakultě umění – se pohybuje od plátna k instalaci, od objektu ke konceptu. Všechny tyto polohy nesou téma, které je Šimonovi očividně vlastní. Naplňování nebo naopak vyprazdňování vnitřního prostoru, jeho reflexe navenek nebo jeho ukotvenost ve vymezených hranicích, to vše se stává stavebními prvky Šimonovy umělecké reality. Práce Děleno, kterou Šimon představí v Galerii Garáž člení jednoduchý prostor galerie pomocí diagonál, tvořených ocelovými lankami. Diagonála se stává reprezentantem nejpřirozenějšího a zároveň nejpřesnějšího možného rozčlenění prostoru. Forma, vymezená diagonálami, vytváří rám pro vnitřní vztahy, které zpětně utváří Šimonovu uměleckou skutečnost.

46. čin - Martina Mäsiarová /SK/

INSTALACE - TEXT - AUDIO

S podtitulem: Nosit ́ kameň vo vrecku
M. M. se zabývá materialitou věcí, jejich vzájemnými vztahy, vztahy věcí v prostoru. Pracuje s předměty jako pohár, balón, vejce, hlína a zasazuje je do paradoxních situací, ve kterých se běžně neocitají. Situace trvající jen krátký okamžik, jejich podstata spočívá v efemernosti. Pýtanie - skúmanie - vnímanie - tvorenie - hra.
nosiť kameň vo vrecku
nájsť a stratiť a zase nájsť to isté ale iné
znamená ísť. niečo nájsť a zodvihnúť, otočiť, obzrieť, ohmatať, počúvať, čudovať sa, odložiť do vrecka. len tak, zo zvedavosti, z hľadačstva. stokrát na to aj zabudneš a potom nanovo nachádzaš zakaždým, keď doň siahneš. odkazuje k čomusi mimovoľnému ale blízkemu, čo ťa možno aj omína, otravuje a zavadzia, ale aj tak ti to nedá a nosíš si to so sebou.
sprevádza ťa. niečo ako suvenír z cesty. čosi čo robíš bezprostredne, ani si to neuvedomuješ. zvedavo - tak ako je vlastné dieťaťu, výskumníkovi, bádateľovi... vieš, veď ten kameň ani nemusí byť kameň, môže byť hocičo...hrudka hliny, sneh, konár, cesta, je to vlastne stretnutie. Stratégia, pripomienka
nosiť kameň. nosiť horu.

45. čin - René Hábl

WEB


Tvorba Reného Hábla je především malířská. Pro Garáž zvolil zcela jiný přístup práce, a to malbu spreji přímo na stěny. Malířský postup spreji převádí do jiné formy, reálnějšího měřítka, než u malby na plátně. Spojení figurace, geometrie, linie, segmentů, symbolů v určité přeměně zobrazovaného.
STARŠÍ ČINY